రక్త పరీక్షకు అయ్యే ఫీజులో 40% కడప జోన్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ వారు చెల్లించెదరు.

కడప పట్టణ మరియు పరిసర ప్రాంతాల తెల్లరేషన్ కార్డు కలిగిన నిరుపేదలకు వారి ఆరోగ్యరీత్యా రక్త పరీక్షలు ఆవసరం అయినా వారు “కడప జోన్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ” వెబ్ సైట్లో తమ పేరు నమోదు చేసుకున్న యెడల (2000/- లోపు) మీకు రక్త పరీక్షకు అయ్యే ఫీజులో 40% సొసైటీ వారు చెల్లించెదరు.
Website : https://kadapazone.org
Phone and whatsapp : 9703769226 – 9493332424
Share to your friends and care
Image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *