Women Welfare Team – Kadapa

Kadapa Zone Welfare Society   – Women Development & Child Welfare

Kadapa District : 

 1. Shaik Mahabubi (AP State Secretary)
  W/O Shaik Abdul Rasool (Late)
  Balaji Pet, Shankarapuram, Kadapa
  Cell : 970XXXXXXX


 2. Shaik Noorunissa (WDCW Kadapa Dist President) 
  W/O Shaik Nizamuddin
  Near Chandpeer Gumbad, Kadapa
  Cell : 960XXXXXXX


 3. Shaik Naseebun (WDCW Kadapa Dist Vice President) 
  W/O Shaik Noorullah(Late)
  Rahamatullah Street, Kadapa
  Cell : 779XXXXXXX


 4. Shaik Khadirun
  W/O Shaik Mohammad Valli
  Thapala Munaiah Street,
  Muddanur, Kadapa
  Cell : 756XXXXXXX


 5. Shaik Humera
  W/O Shaik Mahaboob Basha
  B.K.M Street, Kadapa
  Cell : 996XXXXXXX


 6. Syed Sabeera
  W/O Syed Bahoddin
  Jumma Masjid Street, Kadapa
  Cell : 990XXXXXXX


 7. Shaik Afsana
  W/O Shaik Khadar Basha
  Ameen Peer Road, Kadapa
  Cell : 984XXXXXXX


 8. Maghal Muntaz Begum
  W/O Julfakar Baig
  Nabi Kota, Kadapa
  Cell : 837XXXXXX


 9. Shaik Nazneen
  C/O Shaik Shabbir Ahamed
  Marati Street, R.v Nagar, Kadapa
  Cell : 986XXXXXXX